Vårt biståndsarbete i Nepal

IndiaHouse har fram till 2018 valt att stödja Love & Hope (tidigare LoveNepal), en organisation som hjälper utsatta flickor och kvinnor att komma ut ur trafficking och sexslaveri.

Under 2018 kommer IndiaHouse i stället att börja ge sitt stöd till SOS Barnbyar i Nepal samt Norra Indien. Vi har där valt att rikta stödet till Tibetanska flyktingbarn.